Univerzitná Knižnica v Bratislave realizovala projekt Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum.

Ide o pôvodne stredoveký kláštor z 13. storočia. Po jeho zrušení roku 1782 v budove sídlila Kráľovská právnická akadémia (1784–1850), katolícke gymnázium (1786–1908). V roku 1914 sa budova stala sídlom knižnice Alžbetínskej univerzity a roku 1919 sídlom dnešnej Univerzitnej knižnice.


Spoločnosť ProfiLIGHT Corporation & ANMIMA sa podieľala na projektovaní a dodávke osvetlenia pre technologické a administratívne priestory centrálneho dátového archívu (CDA). Keďže prvotný projekt bol riešený pred niekoľkými rokmi a realizácia prebiehala koncom roka 2013 a začiatkom 2014 boli sme požiadaní o revitalizáciu projektu. Následne sme zistili, že niektoré z navrhovaných typov svietidiel sa už nevyrábajú. Navrhli sme tak nové riešenie, ktoré vyhovovalo architektom aj investorovi.


Pokračovanie tu....