ProfiLIGHT

Vyhľadať
Close this search box.

Referencie

Galéria realizovaných

projektov

Každý projekt je pre nás výzva. Vždy sa snažíme priniesť nové svetlo, nápady a vylepšenia tak aby sme dosiahli maximálnu spokojnosť na oboch stranách.

REferencie

Športová škola v Poprade

Pri stavbe novej modernej budovy športovej školy v Poprade projektant dbal na bezpečnosť študentov a zamestnancov v prípade výpadku elektrickej energie. V celom systéme je navrhnutý systém núdzového osvetlenia s použitím Centrálneho batériového systému. Núdzové svietidlá v prípade výpadku napájania alebo požiaru navigujú návštevníkov k únikovým trasám a tiež osvetľujú únikové priestory aby sa návštevníci neocitli v úplnej tme. 

Zhodnotenie priestorov

Následne sme zhodnotili priestory, ktoré bolo potrebné osvetliť, aby sme určili, kde a koľko svetiel bude potrebných. Zhodnotili sme športovú halu, šatne a chodby a určili požiadavky na intenzitu svetla pre každú oblasť.

Ďalej sme stanovili kritériá pre výber zariadení, ktoré by boli schopné spĺňať naše požiadavky. Zvážili sme výkon svietidiel, optiku a cenu a vybrali sme zariadenia, ktoré najlepšie zodpovedali našim požiadavkám.

Oživenie a test

Po montáži naši špecialisti pripojili, a nastavili všetky svietidlá, zadefinovali správanie celého systému, skupiny svietidiel ktoré sa rozsvietia pri výpadku napájania častí objektu. Celý systém je otestovaný, a zákazníkovi odovzdaný protokol o uvedení do prevádzky.

Časté otázky a odpovede

Ako dlho môže fungovať núdzové osvetlenie bez prívodu elektrickej energie?

  • Núdzové osvetlenie môže fungovať od niekoľkých hodín do niekoľkých dní v závislosti od kapacity batérií.

Ako sa núdzové osvetlenie aktivuje v prípade výpadku elektrickej energie?

  • V elektrických rozvádzačoch sú nainštalované snímače takzvané sledovače straty fázy, ktoré po výpadku energie pošlú informáciu do riadiacej jednotky.

Môže byť núdzové osvetlenie nainštalované v každej budove?

  • Áno, núdzové osvetlenie môže byť nainštalované v akomkoľvek type budovy a pomáha zabezpečiť bezpečnosť v prípade núdze.

Musia byť batérie v núdzovom osvetlení pravidelne vymieňané?

  • Áno, batérie by mali byť pravidelne kontrolované a vymieňané, aby bolo zabezpečené optimálne fungovanie núdzového osvetlenia.

Aké sú výhody použitia centrálneho batériového systému?

  • Úspora miesta: Centrálne batériové systémy umožňujú inštaláciu jedného zdroja energie pre všetky núdzové svetlá v budove. To znamená, že nie je potrebné inštalovať samostatné batérie pre každé svetlo, čo šetrí miesto v budove a uľahčuje údržbu.

  • Jednoduchšia údržba: Keďže všetky núdzové svetlá v budove sú napájané z centrálneho batériového systému, údržba je oveľa jednoduchšia. Nie je potrebné kontrolovať a vymieňať batérie pre každé svetlo zvlášť. Taktiež sa zabezpečuje, že všetky svetlá majú rovnaký stav batérií.

  • Bezpečnosť: Centrálne batériové systémy majú väčšiu kapacitu a sú schopné napájať núdzové svetlá počas dlhšieho obdobia, než by to bolo možné u samostatných batérií. To znamená, že núdzové svetlá sú k dispozícii počas celého výpadku elektrickej energie a zabezpečujú tak bezpečnosť osôb v budove.

  • Menšie náklady na údržbu: Keďže údržba centrálneho batériového systému je jednoduchšia a efektívnejšia, môžu byť náklady na údržbu núdzového osvetlenia značne znížené. Tiež nie je potrebné vymieňať batérie pre každé svetlo zvlášť, čo šetrí náklady na nákup batérií.

  • Väčšia flexibilita: Centrálne batériové systémy umožňujú väčšiu flexibilitu pri inštalácii núdzového osvetlenia. Je možné jednoducho pridať alebo odobrať svetlá podľa potreby bez potreby ďalších úprav systému.

  • Vzdialená správa a monitoring: Systém vieme na diaľku pripojiť do nášho systému vzdialenej správy, cez zabezpečený a šifrovaný tunel dokážeme skontrolovať stav systému, identifikovať nefunkčné svietidlo alebo upraviť nastavenia systému. Šetríte náklady na dopravu technika na miesto. 

Pre viac informácií o CBS si prečítajte samostatný článok.

Získajte profesionálnu pomoc pri inštalácii núdzového osvetlenia

Inštalácia núdzového osvetlenia môže byť zložitá a náročná úloha. Ak sa chystáte inštalovať núdzové osvetlenie vo vašej budove, odporúčame sa obrátiť na profesionálnych odborníkov, ktorí vám pomôžu s celým procesom.

Naši odborníci majú skúsenosti s inštaláciou núdzového osvetlenia v rôznych type budov a radi vám pomôžu s vaším projektom.

Klient: Športová škola Poprad

Dátum zhotovenia: August 2022

 
Športová škola Poprad

Tu môže byť aj váš projekt

Dohodnime si nezáväznú kalkuláciu.