ProfiLIGHT

Vyhľadať
Close this search box.

Referencie

Galéria realizovaných

projektov

Každý projekt je pre nás výzva. Vždy sa snažíme priniesť nové svetlo, nápady a vylepšenia tak aby sme dosiahli maximálnu spokojnosť na oboch stranách.

REferencie

Verejné osvetlenie ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Spoločnosť ProfiLIGHT Corporation sa podieľala na projektovaní, dodávke a oživení systému verejného osvetlenia. V rámci projektu sa vymenilo 699 ks starých svietidiel za svietidlá s LED technológiou a taktiež 15 ks elektrických rozvádzačov. Pre riadenie a správu verejného osvetlenia bol v rámci projektu zavedený centralizovaný systém, ktorým je ovládaná celá sieť. Týmto projektom sa docielilo zníženie energetickej náročnosti prostredníctvom kvalitného verejného osvetlenia a zabezpečilo sa zníženie nákladov na údržbu osvetlenia. Nominálna životnosť osvetľovacej sústavy je 25 rokov. Z dosiahnutej úspory za spotrebovanú elektrickú energiu sa bude vytvárať finančná rezerva, ktorú mesto môže použiť na ďalší rozvoj.

Klient: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum zhotovenia: 30.5.2016

DSC_0275

Tu môže byť aj váš projekt

Dohodnime si nezáväznú kalkuláciu.