ProfiLIGHT

Vyhľadať
Close this search box.

Referencie

Galéria realizovaných

projektov

Každý projekt je pre nás výzva. Vždy sa snažíme priniesť nové svetlo, nápady a vylepšenia tak aby sme dosiahli maximálnu spokojnosť na oboch stranách.

REferencie

Materská škola Raškovice

K 1. septembru 2018 sme pre deti z Materskej školy v Raškoviciach pripravili nové LED osvetlenie učební, herní, šatní, sociálneho zariadenia, chodieb atď. Dosiahlo sa tým úspory 52% elektrickej energie oproti nákladom pri pôvodnom osvetlení. K projektu sme boli prizvaní firmou VK Elmotel s.r.o. Vypracovali sme návrh osvetlenia a vytvorili vizualizáciu osvetlenia pomocou softvéru Dialux, dodali svietidlá a na záver vykonali kontrolné merania a odovzdali preberací protokol. Tento postup považujeme za najlepšie riešenie, keď po skončení samotnej realizácie môžeme kontrolným meraním potvrdiť, že inštalované osvetlenie zodpovedá požiadavkám súčasných noriem a že zodpovedá nami vypracovanému návrhu osvetlenia.

Klient: MŠ Raškovice

Dátum zhotovenia: 15.8.2018

IMG_20180829_200326

Tu môže byť aj váš projekt

Dohodnime si nezáväznú kalkuláciu.