Materská škola

Materská škola Raškovice

K 1. septembru 2018 sme pre deti z Materskej školy v Raškoviciach pripravili nové LED osvetlenie učební, herní, šatní, sociálneho zariadenia, chodieb atď. Dosiahlo sa tým úspory 52% elektrickej energie oproti nákladom pri pôvodnom osvetlení. K projektu sme boli prizvaní firmou VK Elmotel s.r.o. Vypracovali sme návrh osvetlenia a vytvorili vizualizáciu osvetlenia pomocou softvéru Dialux, dodali svietidlá a na záver vykonali kontrolné merania a odovzdali preberací protokol. Tento postup považujeme za najlepšie riešenie, keď po skončení samotnej realizácie môžeme kontrolným meraním potvrdiť, že inštalované osvetlenie zodpovedá požiadavkám súčasných noriem a že zodpovedá nami vypracovanému návrhu osvetlenia.

 • CLIENT:

  MŠ Raškovice

 • DATE:

  August 15, 2018

 • CATEGORY:

  Školské zariadenia

 • AUTHOR:

  ProfiLIGHT

 • SHARE:

Môže tu byť aj Vaša firma. Dohodnime si nezáväznú kalkuláciu.

VÁŠ EMAIL

Súhlasím so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ProfiLIGHT Corporation, s.r.o. pre účely ďalšej komunikácie a zasielanie Newsletter. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať.