Modernizácia verejného osvetlenia

Šaštín-Stráže

Spoločnosť ProfiLIGHT Corporation sa podieľala na projektovaní, dodávke a oživení systému verejného osvetlenia. V rámci projektu sa vymenilo 699 ks starých svietidiel za svietidlá s LED technológiou a taktiež 15 ks elektrických rozvádzačov. Pre riadenie a správu verejného osvetlenia bol v rámci projektu zavedený centralizovaný systém, ktorým je ovládaná celá sieť. Týmto projektom sa docielilo zníženie energetickej náročnosti prostredníctvom kvalitného verejného osvetlenia a zabezpečilo sa zníženie nákladov na údržbu osvetlenia. Nominálna životnosť osvetľovacej sústavy je 25 rokov. Z dosiahnutej úspory za spotrebovanú elektrickú energiu sa bude vytvárať finančná rezerva, ktorú mesto môže použiť na ďalší rozvoj.

 • CLIENT:

  Mesto Šaštín-Stráže

 • DATE:

  May 30, 2016

 • CATEGORY:

  Verejné osvetlenie

 • AUTHOR:

  ProfiLIGHT

 • SHARE:

Môže tu byť aj Vaša firma. Dohodnime si nezáväznú kalkuláciu.

  VÁŠ EMAIL

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ProfiLIGHT Corporation, s.r.o. pre účely ďalšej komunikácie a zasielanie Newsletter. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať.