Núdzové osvetlenie

S nami sa nemusíte obávať núdzového osvetlenia

Núdzovému osvetleniu sa venujeme už niekoľko rokov a preto vám radi so všetkým pomôžeme. Od tvorby projektu, cez výber systému a svietidiel, až po realizáciu samotného projektu.

ČO JE NÚDZOVÉ OSVETLENIE?

Núdzové osvetlenie slúži predovšetkým na to, aby bolo zabezpečené dostatočné osvetlenie priestorov a únikových trás aj vtedy, keď dôjde k výpadku elektrickej energie. To, na akú dlhú dobu treba zabezpečiť núdzové osvetlenie ale aj ostatné podmienky využitia núdzového osvetlenia sú určené predovšetkým normou STN EN 1838:2014-01 (36 0075).

Dohodnite si nezáväznú konzultáciu. Vyplnte formulár a my vás budeme kontaktovať.

Meno a PriezviskoEmail

Súhlasím so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ProfiLIGHT Corporation, s.r.o. pre účely ďalšej komunikácie a zasielanie Newsletter. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Núdzové osvetlenie je v podstate systém zložený z viacerých prvkov, ktoré majú zabezpečiť bezpečné opustenie priestorov v prípade výnimočných situácií ako sú požiar, zadymenie priestorov, výpadok elektrickej energie a pod. Z toho vyplývajú rôzne pojmy ako núdzové únikové osvetlenie,  osvetlenie únikových východov. núdzové osvetlenie únikových trás – v podstate ide o to aby boli dostatočne osvetlené priestory (únikové trasy), ktorými ľudia opúšťajú budovu, aby boli viditeľné všetky prekážky a aby bol jasne vyznačený smer, ktorým sa majú ľudia pohybovať aby sa dostali k únikovému východu a následne na priestranstvo pred budovou, kde sa majú zhromažďovať pri evakuácii. K tomu slúžia jednak svietidlá s piktogramom smer úniku (zelené svietidlá s piktogramom panáčika doplnené šípkou označujúcou smer úniku) ako aj svietidlá inštalované zväčša na strop, ktoré zabezpečujú umelé osvetlenie všetkých voľných priestranstiev a chodieb, ktorými prechádza úniková trasa.

Núdzové svietidla

Takisto patria do systému núdzového osvetlenia aj svietidlá, ktoré označujú hlásiče požiarov, hydranty, hasiace prístroje a pod. Samozrejme musia byť osvetlené aj priestory, kde sa tieto zariadenia nachádzajú a musí k nim byť vyznačená aj cesta. Zväčša sa nachádzajú na únikovej trase.

Keďže tieto svietidlá musia byť napájané elektrickou energiou aj pri jej výpadku zo siete, potrebujú svietidlá núdzového osvetlenie aj alternatívny spôsob energie. Tu sa nám núkajú zásadne dve možnosti. Svietidlá s vlastným autonómnym zdrojom energie, čiže svietidlá s vlastnou vstavanou batériou a invertorom, ktorý zabezpečí pri výpadku napájanie energiou z batérie. A druhým spôsobom je napájanie všetkých svietidiel z jediného zdroja a to z Centrálneho batériového systému.

Núdzové osvetlenie je však stále živý systém, o ktorý sa treba neustále starať. Podľa vyhlášky treba pravidelne monitorovať stav a funkčnosť svietidiel i stav a výdrž batérii. A tu je najdôležitejšie položiť si otázku, čo sa nám vyplatí viac. Svietidlá s autonómnymi batériami alebo centrálny batériový systém.

Núdzové svietidla

Dohodnite si nezáväznú konzultáciu. Vyplnte formulár a my vás budeme kontaktovať.

Meno a PriezviskoEmail

Súhlasím so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ProfiLIGHT Corporation, s.r.o. pre účely ďalšej komunikácie a zasielanie Newsletter. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Svietidlá s autonómnymi batériami môžu obsahovať aj funkciu autotestu, čo znamená že prostredníctvom led diody sme informovaný o prípadných poruchách na svietidle. Treba však pravidelne fyzicky skontrolovať pohľadom všetky svietidlá núdzového osvetlenia a raz ročne vykonať aj funkčný test. Vypnúť dodávku elektrickej energie a fyzicky skontrolovať výdrž batérií v jednotlivých svietidlách. Jednoducho či svietia stanovený čas napr. 1 hodinu. Je tu však aj možnosť monitorovať svietidlá s autonómnymi batériami pomocou systému Rubic, ktorý sa v podstate postará o všetko za nás. Je však potrebné nainštalovať novú komunikačnú kabeláž k jednotlivým svietidlám a nainštalovať k svietidlám aj adresné moduly.

Ideálnym riešením núdzového osvetlenia je centrálny batériový systém, ktorý jednak zabezpečuje dodávku elektrickej energie z jedného zdroja, ktorý sa tak dá skontrolovať na jednom mieste a zároveň ponúka široké možnosti na správu a monitoring svietidiel núdzového osvetlenia. Pokiaľ zvolíme adresný systém, každému svietidlu sa priradí vlastná adresa a tak vieme komunikovať priamo s každým svietidlom. Keďže centrálny batériový systém koná testy automaticky za nás, pri testoch vie odhaliť poruchy jednotlivých svietidiel, či funkčnosti systému a všetky chyby a problémy nám ohlási. Vieme presne o akú poruchu ide, popr. O aké svietidlo sa jedná. Jednoducho systém robí v podstate všetku prácu za nás. My len sledujeme pravidelne na jednom mieste, či je všetko v poriadku. To podstatne znižuje náklady na prevádzku , údržbu, servis a obsluhu systému núdzového osvetlenia. Nehovoriac o tom, že životnosť batérií je až 10 rokov.

Centrálne batériové systémy

Ďalšími prvkami núdzového osvetlenia sú káblové rozvody, či prídavné moduly napr. na sledovanie straty fázy na viacerých miestach objektu, Môže tak rozdeliť priestory objektu na viaceré autonómne zóny ako sú jednotlivé poschodia, podzemné garáže, či iné špecifické priestory, a následne núdzové osvetlenie v týchto priestoroch spravovať podľa individuálnych požiadaviek.

Prvým krokom je vytvorenie dobrého a precízneho projektu. Treba zvážiť počet a špecifikáciu svietidiel, či centrálneho batériového systému. Počet okruhov a dobu svietenia pri výpadku elektrickej energie. Predíde sa tak rôznym nedostatkom, ktoré sa už v priebehu realizácie riešia zložitejšie. Následne treba všetky komponenty núdzového osvetlenia (svietidlá núdzového osvetlenia, sledovače straty fázy či iné moduly, kabeláž, centrálny batériový systém) správne nainštalovať. Posledným krokom je oživenie celého systému núdzového osvetlenia a naprogramovanie podľa predstáv a požiadaviek samotného klienta. So všetkými krokmi vám vieme pomôcť, takže sa na nás môžete s dôverou obrátiť v akomkoľvek štádiu riešenia núdzového osvetlenia.

Centrálne batériové systémy

Dohodnite si nezáväznú konzultáciu. Vyplnte formulár a my vás budeme kontaktovať.

Meno a PriezviskoEmail

Súhlasím so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ProfiLIGHT Corporation, s.r.o. pre účely ďalšej komunikácie a zasielanie Newsletter. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať.