CBS systémy

Našim partnerom poskytujeme komplexné služby v oblasti núdzového osvetlenia a požiarnych systémov od návrhu až po realizáciu. Naše produkty spĺňajú všetky predpísané normy.

Inteligentné osvetlenie

Naša spoločnosť navrhuje a realizuje inteligentné systémy osvetlenia, ktoré zvyšujú bezpečnosť a komfort užívateľa pri ovládaní osvetlovacej sústavy a zároveň prinášajú výraznú úsporu investičných a prevádzkových nákladov.

Svietidlá

Pre našich partnerov dodávame rôzne typy svietidiel pre rôzne oblasti použitia. Rovnako vieme dodať aj atypické svietidlá vyrobené na mieru podľa požiadaviek zákazníka.

Projektovanie a 3D vizualizácia

Náš profesionálny tím vie podľa špecifických požiadaviek zákazníka zrealizovať komplexnú prípravu návrhu osvetlenia a elektroprojektov vrátane 3D vizulizácie.

Úspora energií

Na požiadanie zákazníka vypracujeme energetický audit budov a verejného osvetlenia a pripravíme návrh riešení pre úsporu energií pri osvetlení, vykurovacích systémoch napr. aj s využitím fotovoltických elektrárni.

Školy a športoviská

Naša spoločnosť realizuje projekt „Kvalita osvetlenia a úspor energií v školských zariadeniach“. Okrem prípravy a realizácie projektu zabezpečíme aj jeho prefinancovanie bez potreby počiatočnej finančnej investície zo strany školského zariadenia.

Historické a sakrálne stavby

Dlhodobo sa profesionálne venujeme aj návrhom osvetlenia interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb. Pri týchto projektoch veľmi precízne vychádzame zo špecifických architektonických podmienok s dôrazom na kvalitu osvetlenia a úspor energií.

Financovanie a Development

Vybraným partnerom vieme poskytnúť prefinancovanie projektov pre úsporu prevádzkových energií pomocou prenájmu energetických médií, pričom počiatočná investícia partnera je 0€ a následne sa investícia spláca z dosiahnutých úspor energií.

Elektromontáže

Okrem bežných elektromontážnych prác sa zameriavame na montáž inteligentných plne automatických systémov pre jednoduchú a úspornú prevádzku rôznych interiérových i exteriérových objektov.