SPS - Centrálny batériový systém

SPS – Centrálny batériový systém

Poskytuje núdzové napájanie svietidiel núdzového osvetlenia a zabezpečenie 100% výkonu pri výpadku prúd, najmenej po dobu 1 hodiny. V tom istom systéme možno kombinovať svietidlá LED, žiarivkové svietidlá alebo kompaktné žiarivkové svietidlá. Nie je potrebné inštalovať žiadny ďalší interný modul. Pri navrhovaní zariadenia boli dodržané všetky príslušné normy. Prístroj má zabudovaný menič, ktorý slúži na udržiavanie napätia 230 VAC ± 3% 50 Hz na výstupných obvodoch. Systém je vybavený batériami, ktoré sú navrhnuté a skonštruované s 10-ročnou životnosťou. SPS je založená na technológii Offline, pripojené zariadenia sú napájané priamo z elektrickej siete. Napájacie napätie je pravidelne monitorované a v prípade straty riadiaci systém (po cca 150 ms) odpojí sieťový prívod a prepne sa do režimu akumulátora. Zariadenie je zaistené proti veľkému zaťaženiu a skratu. Zariadenia na zabezpečenie obvodu sú nepretržite monitorované a hlásenie o poškodení je zobrazené na prednom signalizačnom paneli. Malá veľkosť skrinky umožňuje inštaláciu systému na miestach, kde sa nenachádzajú veľké centrálne batérie. Systém pracuje v súlade s normami: EN 50171, EN 50272-1, EN 50272-2, EN 60950-1

Categories: 

• meranie napätia a prúdu nabíjania / vybitia batérie
• monitoring okruhov
• interný senzor sledovania straty napätia podľa normy EN 60950-2-22
• 4 bezpotencionálne vstupy konfigurovateľné ako spínač, sledovač straty fázy, blokovanie
• 4 napäťové vstupy konfigurovateľné ako spínač, sledovač straty fázy, blokovanie
• 4 bezpotenciálové výstupy konfigurovateľné ako indikátor napájania z batérie, prevádzky batérií, poruchy, núdzovej prevádzky, blokovanie, testovanie atď.
• ochrana proti vážnemu vybitiu batérií
• konfigurácia a prevádzka prostredníctvom zabudovanej aplikácie (www Server a SmartVisio)
• podpora protokolov MODBUS a BACNET (integrácia systému z BMS)
• možnosť nastavenia pracovných režimov, sledovanie straty fázy
• možnosť stáleho núdzového osvetlenia
• možnosť vzdialenej konfigurácie, prístup k protokolom a aktualizácia softvéru
• možnosť automatického odosielania e-mailov
• test funkčnosti (krátky) alebo (dlhý), automatická alebo manuálne aktivácia
• tlačidlá krytu: krátky / dlhý skúšobný štart
• programovateľné prepnutie do núdzového režimu a návrat z tohto režimu