FZLV – Nízkonapäťový CBS systém

Centrálny batériový systém FZLV je nízkonapäťové 24V zariadenie vytvorené pre napájanie a núdzové osvetlenie v budovách malej a strednej veľkosti a v uzavretých požiarnych úsekoch. Systém môže pracovať až s 80 LED svietidlami. Malé rozmery centrálnej jednotky umožňujú inštaláciu systému v miestach, kde je nemožné umiestniť jednotku veľkých rozmerov. Centrálna jednotka FZLV je vybavená veľkým dotykovým displejom. Stavy sú zobrazené ako v grafickej tak textovej podobe. Tento systém má svoju vlastnú IP adresu a RJ45 slot, ktorý sa používa pre priame pripojenie k Ethernetu. So vstavaným WEB modulom môžete priamo prístupovať k systému z ľubovoľného počítača a vytlačiť protokol udalostí pomocou ľubovoľného webového prehliadača. Okrem toho systém má vstup pre SD kartu, ktorá umožňuje vykonávať zálohu systému a uloženie pravidelných výsledkov testov, protokolov udalostí a konfigurácie systému, v súlade s normou EN 50172.

Categories: 

• 4 okruhy a každý pre 20 svietidiel (spolu 80 svietidiel)
• bezpečné napätie 24v
• konfigurácia a monitoring svietidiel pomocou dvojlinkového kábla
• dotykový panel pre jednoduché a rýchle nastavenie
• automatická detekcia svietidiel
• unikátna adresa pre každé svietidlo
• osobitná konfigurácia pre každé svietidlo
• spravovanie svietidiel po skupinách
• dobíjateľné batérie so životnosťou 10 rokov
• nočný režim osvetlenia
• inverzný mód nočného osvetlenia
• online kontrola systému
• nastaviteľný režim pre núdzové situácie
• update systému prostredníctvom internetu
• update svietidiel prostredníctvom internetu
• správa systému pomocou webového prehliadača
• správa viacerých systémov z jedného miesta
• možnosť auto-testu
• možnosť manuálneho testovania
• nastaviteľné testovanie podľa kalendára
• zaslanie výsledkov testovania emailom
• uloženie výsledkov testu ako aj nastavení na sd kartu
• osobitné nastavenie testu pre rôzne svietidlá alebo celé skupiny svietidiel
• hlásenie všetkých porúch